Byt 501

4+kk

99.3 m2 + 14.6 m2
plocha jednotky + balkonů / zahrad
Poptávka
Výměra jednotky
99.3 m2
Výměra balkonu
14.6 m2
Výměra sklepu
5.1 m2